Rubriky
Všechny případové studie

vit-log.cz

ebikepartners.cz

Kamionová doprava na 100%

Prodejce elektrokol po celé ČR

ViT-log.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Ut enim ad minim veniam, quis nost

Doba realizace

8/2018 - doposud

Před Dopaminem

+ 0 %
Počet kliknutí
- 0 %
Konverzní poměr
+ 0 %
Počet transakcí
0 K
Tržby

Po Dopaminu

+ 0 %
Mezinárodní nárůst celkových tržeb
- 0 %
Pokles ceny za proklik v Google Ads
+ 0 %
Nárůst počtu konverzí ze sociálních sítí
0 %
Udržení PNO ze sociálních sítí

Analýza.

Původní kampaně měly jednoznačně zhoršující se trend. Při meziročním porovnání (2018 vs. 2017) bylo vidět, že vzrostl počet uživatelů z kanálu Google Ads, a to o 50,52 %. S tímto zvýšením ale také narostla průměrná cena za proklik o 37 %, čímž tedy došlo k výraznému navýšení spendu kreditu a to o celých 96,32 %.

S rychlým růstem spendu ovšem nekorelovaly tržby, jelikož jejich nárůst byl jen o 46,67 %, což pro klienta znamenalo, že se zvýšilo PNO přibližně o 10 % (z 32,9 % na 44,1 %)

Když jsme kampaně přebírali do správy, byly ve vyhledávání rozděleny do samostatných kampaní podle jednotlivých kategorií na e-shopu, což bylo v pořádku. Chybou ovšem bylo, že byla použita klíčová slova ve všech shodách. Jako první změnu jsme tedy navrhovali rozdělit kampaně podle typu shody, přičemž by byla zachovaná struktura jednotlivých kategorií.

V Google nákupech byla spuštěna klasická kampaň s nastavenou strategií cílové návratnosti vynaložených prostředků (ROAS). Nastavení kampaně bylo v pořádku, problém představoval přiškrcený rozpočet, který ji omezoval. Tím pádem kampaň nemohla dosahovat potřebného výkonu. S ohledem na skutečnost, že Google nákupy byly nejvýkonnější kampaní v účtu, bylo toto omezení rozpočtu fatální chybou. Dalším zásadním nedostatkem bylo, že nebyly spuštěné Smart Google nákupy.

Analýza.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Ut enim ad minim veniam, quis nost

Po uvolnění rozpočtu a spuštění nové kampaně sice začala její cena růst, ale společně s ní rostly i tržby. Ty byly postupem času vyšší než cena kampaně, čímž došlo k postupnému snižování PNO.

Dalším krokem byla úprava kampaní ve vyhledávání a jejich postupná restrukturalizace. Důležité bylo vyhnout se okamžitým změnám a úpravy provádět postupně, aby v účtu nedošlo k propadům návštěvnosti a tím pádem i k propadu výkonu. Nová struktura kampaní byla sestavena z jednotlivých kategorií produktů v e-shopu rozdělených na obecná klíčová slova a produktová klíčová slova. Dále byly kampaně ještě rozděleny na přesnou a volnou modifikovanou shodu.

1 týden

1 měsíc

1/4 roku

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Kampaně na sociálních sítích.

Původní kampaň na sociálních sítích byla postavená na dynamických produktových reklamách z katalogu, kdy Ad sety byly segmentované podle typu publika (cold-warm-hot). Vše v kombinaci s různým umístěním (pouze pravý sloupec, feed, feed + audience network). Taková podoba je většinou běžná u e-shopů s menším počtem produktů, které navíc nepodléhají sezónními výkyvům. Nicméně konkrétně u semen a osiva není takové nastavení vůbec ideální. Dále v účtu byly nastaveny konverzní kampaně s vyloženě obecným sdělením.

Na začátku jsme si rozvrhli, jaký sortiment se v daný měsíc prodává a podle toho spouštěli bannerové kampaně. V době karantény jsme se zaměřili na domácí výsev a dále kampaně segmentovali podle produktů. Nevycházeli jsme jen z dat v Google Analytics, ale sledovali jsme i diskuzní fóra a Facebook skupiny, kde jsme se snažili navázat na trendy zahrádkářů. Včas jsme tak stihli reagovat například na sezónu ředkviček.

Nejzásadnější bylo posílení DO fáze, kdy jsme se zaměřili na opuštěný košík ve formě bannerové reklamy. Další hlavní změnou bylo přenesení rozpočtu z dynamických produktových reklam do konverzních kampaní. Díky aktuálnosti bannerů, testování a podrobné práci s vylučováním publik jsme udrželi výši PNO a rozpočet do kampaní jsme mohli mnohonásobně zvýšit. Odměnou nám pak byla úspěšná sezóna.

STATISTIKA

Nejdůležitější čísla.

+ 0 %
Mezinárodní nárůst celkových tržeb
- 0 %
Pokles ceny za proklik v Google Ads
+ 0 %
Nárůst počtu konverzí ze sociálních sítí
0 %
Udržení PNO ze sociálních sítí