Rubriky
HP+Služby Všechny případové studie

Farega.cz

ebikepartners.cz

Jak jsme pomohli našemu klientovi dosáhnout vyššího prodeje saun a koupacích sudů prostřednictvím reklamy na sociálních sítí

Prodejce venkovních saun a koupacích sudů

Farega.cz

Dovozce nejkvalitnějších a hlavně prověřených  saun a koupacích sudů. Všechny sauny a sudy jsou vyrobené ze severského  smrku.

Doba realizace

6/2022 - doposud

Před Dopaminem

0
Poptávek měsíčně
0
Oslovených uživatelů
0
Realizovaných objednávek
0
Dosah

Po Dopaminu

+ 0
Poptávek měsíčně​
0
Oslovených uživatelů​
0
Realizovaných objednávek​
0
Dosah

Analýza konkurence.

V první řadě jsme si museli definovat kdo je koncový zákazník a jak mu reklamu podat. Z našeho průzkumu jsme zjistili, že konkurence ve většině případů neuvádí dobu dodání a cenu. Z tohoto zjištění jsme udělali variantu A/B bannerů – s cenou a bez ceny. Vsadili jsme na vyzdvižení kvality saun a koupacích sudů vzhledem k 8 týdenní době dodání. Strategie byla jasná.

Strategie a výběr platforem.

K inzerci jsme zvolili Facebook s Google Ads a Sklikem dle finančních možností klienta. Rozdělili jsme rozpočet tak aby dával co největší smysl a pustili se do toho.

Během prvních dnů se nám dostalo skvělého ohlasu na Facebooku. 

Cena za kliknutí se pohybovala pod 3 koruny a dotazy se jen hromadili. 

Klient s chutí odpovídal na všechny dotazy jak ve zprávách tak v komentářích a final purchase probíhal po telefonu.

Zde jsme viděli jednoznačnou cestu a zvýšili jsme rozpočet na kampaně a s ním přišel ještě větší zájem.

Klient si nepřeje zveřejňovat přesnější strategie tudíž více prozradit nemůžeme.

Komentáře

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Nejúspěšnější reklamní bannery.

Společně jsme se rozhodli zaměřit se na sociální sítě a vytvořit nové bannery, které by byly moderní, atraktivní a oslovily cílovou skupinu zákazníků našeho klienta. Náš tým grafiků navrhl nové designy, které byly v souladu s vizuální identitou společnosti a zároveň přitahovaly pozornost. Nové bannery jsme nasadili na sociální sítě a začali jsme sledovat výsledky. Během prvních týdnů jsme viděli nárůst interakcí a kliknutí na bannery a postupně jsme začali pozorovat i nárůst poptávky po produktech našeho klienta. Díky skvěle zvolené grafice jsme dokázali oslovit nové zákazníky a pomoci našemu klientovi růst..

STATISTIKA

Nejdůležitější čísla.

+ 0 %
Nárůst realizovaných poptávek
+ 0
Zvýšení počtu oslovených uživatelů
+ 0 %
Nárůst poptávek
0 %
Spokojenost
Rubriky
Všechny případové studie

vit-log.cz

ebikepartners.cz

Kamionová doprava na 100%

Prodejce elektrokol po celé ČR

ViT-log.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Ut enim ad minim veniam, quis nost

Doba realizace

8/2018 - doposud

Před Dopaminem

+ 0 %
Počet kliknutí
- 0 %
Konverzní poměr
+ 0 %
Počet transakcí
0 K
Tržby

Po Dopaminu

+ 0 %
Mezinárodní nárůst celkových tržeb
- 0 %
Pokles ceny za proklik v Google Ads
+ 0 %
Nárůst počtu konverzí ze sociálních sítí
0 %
Udržení PNO ze sociálních sítí

Analýza.

Původní kampaně měly jednoznačně zhoršující se trend. Při meziročním porovnání (2018 vs. 2017) bylo vidět, že vzrostl počet uživatelů z kanálu Google Ads, a to o 50,52 %. S tímto zvýšením ale také narostla průměrná cena za proklik o 37 %, čímž tedy došlo k výraznému navýšení spendu kreditu a to o celých 96,32 %.

S rychlým růstem spendu ovšem nekorelovaly tržby, jelikož jejich nárůst byl jen o 46,67 %, což pro klienta znamenalo, že se zvýšilo PNO přibližně o 10 % (z 32,9 % na 44,1 %)

Když jsme kampaně přebírali do správy, byly ve vyhledávání rozděleny do samostatných kampaní podle jednotlivých kategorií na e-shopu, což bylo v pořádku. Chybou ovšem bylo, že byla použita klíčová slova ve všech shodách. Jako první změnu jsme tedy navrhovali rozdělit kampaně podle typu shody, přičemž by byla zachovaná struktura jednotlivých kategorií.

V Google nákupech byla spuštěna klasická kampaň s nastavenou strategií cílové návratnosti vynaložených prostředků (ROAS). Nastavení kampaně bylo v pořádku, problém představoval přiškrcený rozpočet, který ji omezoval. Tím pádem kampaň nemohla dosahovat potřebného výkonu. S ohledem na skutečnost, že Google nákupy byly nejvýkonnější kampaní v účtu, bylo toto omezení rozpočtu fatální chybou. Dalším zásadním nedostatkem bylo, že nebyly spuštěné Smart Google nákupy.

Analýza.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Ut enim ad minim veniam, quis nost

Po uvolnění rozpočtu a spuštění nové kampaně sice začala její cena růst, ale společně s ní rostly i tržby. Ty byly postupem času vyšší než cena kampaně, čímž došlo k postupnému snižování PNO.

Dalším krokem byla úprava kampaní ve vyhledávání a jejich postupná restrukturalizace. Důležité bylo vyhnout se okamžitým změnám a úpravy provádět postupně, aby v účtu nedošlo k propadům návštěvnosti a tím pádem i k propadu výkonu. Nová struktura kampaní byla sestavena z jednotlivých kategorií produktů v e-shopu rozdělených na obecná klíčová slova a produktová klíčová slova. Dále byly kampaně ještě rozděleny na přesnou a volnou modifikovanou shodu.

1 týden

1 měsíc

1/4 roku

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Kampaně na sociálních sítích.

Původní kampaň na sociálních sítích byla postavená na dynamických produktových reklamách z katalogu, kdy Ad sety byly segmentované podle typu publika (cold-warm-hot). Vše v kombinaci s různým umístěním (pouze pravý sloupec, feed, feed + audience network). Taková podoba je většinou běžná u e-shopů s menším počtem produktů, které navíc nepodléhají sezónními výkyvům. Nicméně konkrétně u semen a osiva není takové nastavení vůbec ideální. Dále v účtu byly nastaveny konverzní kampaně s vyloženě obecným sdělením.

Na začátku jsme si rozvrhli, jaký sortiment se v daný měsíc prodává a podle toho spouštěli bannerové kampaně. V době karantény jsme se zaměřili na domácí výsev a dále kampaně segmentovali podle produktů. Nevycházeli jsme jen z dat v Google Analytics, ale sledovali jsme i diskuzní fóra a Facebook skupiny, kde jsme se snažili navázat na trendy zahrádkářů. Včas jsme tak stihli reagovat například na sezónu ředkviček.

Nejzásadnější bylo posílení DO fáze, kdy jsme se zaměřili na opuštěný košík ve formě bannerové reklamy. Další hlavní změnou bylo přenesení rozpočtu z dynamických produktových reklam do konverzních kampaní. Díky aktuálnosti bannerů, testování a podrobné práci s vylučováním publik jsme udrželi výši PNO a rozpočet do kampaní jsme mohli mnohonásobně zvýšit. Odměnou nám pak byla úspěšná sezóna.

STATISTIKA

Nejdůležitější čísla.

+ 0 %
Mezinárodní nárůst celkových tržeb
- 0 %
Pokles ceny za proklik v Google Ads
+ 0 %
Nárůst počtu konverzí ze sociálních sítí
0 %
Udržení PNO ze sociálních sítí